Rulot

La nostra postal

La nostra postal analitza, amb motiu de l'Any europeu del diàleg intercultural, les mirades de l'immigrant i del turista respecte a una realitat que es té idealitzada. Un encàrreg del Centre Balears Europa enregistrat a Mallorca i Senegal.