Rulot

Línia-D es el projecte col·lectiu d'artistes residents a Mallorca que per unes setmanes va unir creació i reciclatge a partir dels residus que gestiona la Fundació Deixalles.