Rulot

Unofficial tourism

Un projecte ideat per Iñaki Larrimbe, en col·laboració amb es Baluard i el Ministerio de Cultura, amb motiu del bicentenari de la Constitució espanyola de 1812.